Thiên Thần Nơi Bóng Tối
Trên đời này không có thứ gì có thể là một ví dụ cho sự hoàn hảo. Ngay cả trên thiên đàng cũng có cũng có những vị thần sa đọa đi theo bóng tối để rồi khước từ đi ánh sáng. Để rồi khi xã hội mục nát nhưng không còn vị thần nào muốn cứu rỗi nữa thì lại đi đến quyết định sẽ tận diệt cả một nền văn minh. Nhưng liệu có thiên thần nào đang ngày đêm muốn cứu rỗi nó, đang thầm lặng trú ngụ ở nơi tận cùng mà bóng tối đang ngự trị?

Nhận xét về Thiên Thần Nơi Bóng Tối

Số ký tự: 0