Thiên Mệnh Khả Biến

Thiên Mệnh Khả Biến là 1 cuốn Biên Niên Sử, chứ không phải 1 bộ tiểu thuyết. Cuốn Biên Niên Sử này kể về 1 thế giới xoay quanh Tri thức, nơi chỉ cần sở hữu Tri thức là có sức mạnh. Thế giới ấy có 7 Đại Thư viện, nơi chứa tất cả mọi Tri thức trên thế gian. Và vị thần tối cao trong thế giới này, là Xác suất Vũ trụ, còn được gọi là Thiên Mệnh.

Khi các giống loài trong thế giới này theo đuổi Tri thức, nền Văn minh sẽ hình thành và phát triển. Khi những nền Văn minh phát triển tới 1 mức độ, bạo lực, xung đột, chiến tranh sẽ nổ ra, và đi vào suy tàn. Trong sự cực thịnh luôn ẩn chứa mối họa diệt vong. Và khi ấy, Thiên Mệnh sẽ gửi tới 1 cá nhân sẽ thay mặt nó mà phán định sự tồn vong của thế giới. Hủy diệt, hay cứu rỗi, đều là sự lựa chọn của hắn.

Không có Tiền Truyện, không có Ngoại Truyện. Không có nhân vật phụ, không có nhân vật chính. Không có phe chính diện, cũng không có phản diện. Không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Tất cả những gì xuất hiện trong truyện, đều chỉ là 1 phần của Biên Niên Sử, đều là 1 mảnh ghép trong dòng chảy mang tên Thiên Mệnh. Thuận theo nó? Hay phản kháng lại nó? Đó là sự lựa chọn của mỗi người.

Nhận xét về Thiên Mệnh Khả Biến

Số ký tự: 0