Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nàng Lạc Lãng Hoan sinh ra, trưởng thành trong sự sủng ái, yêu chiều của phụ mẫu và ca ca.

Một vị trí thiên kim đích nữ mà bất kỳ thứ tỷ, thứ muội nào cũng muốn thay nàng ngồi lên.

Một nhan sắc khuynh thành, yêu nghiệt. Một trí thông minh thao lược khiến nam nhân khắp thiên hạ không ai là không muốn cùng nàng bái đường thành thân.

Một lần du ngoại phải lòng hắn.

Một thánh chỉ ban xuống đem nàng trở thành vương phi của hắn.

Một bước tính kế nàng giúp hắn ngồi lên ngôi vị hoàng thượng.

Một thánh chỉ sắc phong

Một bước lên đài phong hậu.

Nàng liền danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng hậu.

Ngôi vị mà hàng trăm hàng ngàn nữ nhân thèm khát.

Một đức lang quân như ý.

Một ngôi vị dưới một người trên ngàn người.

Nàng cứ nghĩ mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

Nhưng... Nàng sai rồi.

Nhận xét về Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Số ký tự: 0