Thiên Khư Lục Đạo
Một kiếp này, xá chi trời xanh ta đối nghịch.
Một đời này đoạt lại vận mệnh thoát luân hồi.

Nhận xét về Thiên Khư Lục Đạo

Số ký tự: 0