Thiên Hạ Vô Địch Ký

 Nguyệt Long là đệ tử của một võ phái nhỏ trong giang hồ. Bỗng một đêm môn phái bị lấy cắp một thứ quan trọng, chàng đành phải xuống núi tìm lại. Từ đó chàng khám phá ra nhiều thứ, dấn thân vào vô số cuộc hành trình mà không biết rằng các cuộc hành trình đó vốn dĩ chỉ vì một lý do. Lý do đó là gì, nó liên quan gì đến nhân vật chính. Liệu Nguyệt Long sẽ chọn gì giữa tình yêu và lẽ phải, chính phái và tà môn, danh dự hay sự thật. Tất cả sẽ có trong "Thiên Hạ Vô Địch Ký"!

Nhận xét về Thiên Hạ Vô Địch Ký

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ