Thiên Hạ Trong Tay
Truyện Thiên Hạ Trong Tay đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Quách Tử Vân dùng tám năm thanh xuân phò tá, giành lấy giang sơn cho Tề Tán, Tề Tán trả cho nàng tám năm bạc bẽo, lạnh lùng. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, khi Tề Tán quay đầu nhìn lại, lòng Quách Tử Vân đã nguội lạnh rồi.

“Thiên hạ toàn bộ đều là của Bệ hạ. Thứ Bệ hạ muốn, lẽ nào cần phải tranh đoạt sao?”

“Thiên hạ này của trẫm là do nàng một tay giành lấy, nàng cũng chính là thiên hạ trong tay trẫm!”

Nhận xét về Thiên Hạ Trong Tay

Số ký tự: 0