Thiên Hạ Đệ Nhất Thê Nô

Hắn là Ma tôn thống lĩnh Ma giới. Nàng là Phượng Hoàng được cưng chiều nhất Thiên giới. Vốn dĩ Thần - Ma vạn kiếp không chung đường, hắn chỉ muốn lợi dụng nàng để thống nhất Tam giới nhưng cuối cùng lại chết trong tay nàng.

Kiếp trước hắn vì thiên hạ mà phụ nàng.

Kiếp này hắn vì nàng phụ thiên hạ.

Ma tôn hắn không làm, hắn chỉ muốn làm phu quân của nàng.

...

Thiên Hi: “Hắn là của ta. Ngoài ta ra, không cho phép kẻ nào giết hắn.”

Lãnh Phong: “Đúng vậy, ta là của nàng.”

Thiên Hi: “Ngươi câm miệng.”

Nhận xét về Thiên Hạ Đệ Nhất Thê Nô

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ