Thích Thì Yêu Thôi

Yêu đâu cần lý do nhìn thấy thích thì yêu thôi...

Anh và cô hai con người cùng chung công ty cùng là nghệ sĩ nổi tiếng cũng là anh chị cả trong một nhóm nhạc. Gặp nhau rất nhiều lần nhưng gần như họ không hề nói chuyện với nhau mấy. Chỉ cô là ít nói chuyện nhất còn anh và các thành viên của hai nhóm vẫn vui vẻ với nhau. Vậy thì làm sao mà hai con người ít tương tác với nhau này lại có thể thích nhau và yêu nhau được?

Nhận xét về Thích Thì Yêu Thôi

Số ký tự: 0