Thích Quá Rồi, Làm Sao Đây?

Người trước mặt tôi đột nhiên quay lại, nắm tay tôi kéo đi.

- Có phải chó với chủ đâu mà người trước kẻ sau.

Tôi cười. Cũng chính hắn, bước chậm lại, ngoái đầu nhìn, và tình nguyện vác một đứa như tôi theo.

Tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết như tuổi học trò. 

Chứng minh rằng tình yêu tuổi học trò cũng rất đẹp đẽ và đầy sắc màu.

Nhận xét về Thích Quá Rồi, Làm Sao Đây?

Số ký tự: 0