Theo Đuổi Vợ Cũ

Hắn từng nói người phụ nữ dơ bẩn như cô mãi mãi không có được hạnh phúc. Thế nhưng hắn không ngờ đến rằng cái người phụ nữ dơ bẩn đó lại là giấc mộng mà hắn không bao giờ muốn quên đi. Còn cái hạnh phúc mà hắn đã từng khinh bỉ thì hiện tại hắn lại bất chấp dành lấy nó.

"Doanh Doanh cùng anh về nhà đi???"


"Thẩm tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồ!!!”


“Ly hôn rồi thì có thể tái hôn!!!”

Lạc Doanh: ???

Nhận xét về Theo Đuổi Vợ Cũ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ