The Reveal Of Miraculous Ladybug

Fan của MLB luôn mong đến một ngày nào đó, "The Reveal" sẽ xảy ra. Vì vậy chúng tớ quyết định sẽ đăng những chương truyện thay đổi cốt truyện của phim, sao cho "The Reveal" sẽ xảy ra trong tập đó.

Ủng hộ chúng tớ tại:

-Enovel: The Reveal of MLB team

-Facebook: The Reveal of Miraculous Ladybug

Nhận xét về The Reveal Of Miraculous Ladybug

Số ký tự: 0