Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

"Anh Tư Vũ, anh đã lớn rồi..."

"Ừ, tất nhiên anh biết."

"Em cũng lớn rồi."

"Hmm... thật không?"

"Thật hơn cả đồ thật."

"Ừm, nhưng sao?"

"Thì chúng ta hẹn hò đi!"

"..."

Nhận xét về Thanh Xuân Tươi Đẹp Nhất

Số ký tự: 0