Chương 17: Giết người diệt khẩu.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Mỗi khi bạn giục chương, mình sẽ xuất hiện.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Hoa và Bắc Hà.

Số ký tự: 0