Chương 13

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Từ chương 6 đến 12 sẽ có sự thay đổi nhiều chút. Nói trắng ra là thay đổi cả nên nếu mọi người đang theo dõi truyện thì phiền đọc lại dùm mình nhó. Mình đã trở lại sau kỳ thì đại học rồi đâyyyy.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thanh Hoa và Bắc Hà.

Số ký tự: 0