Thằng Nhóc Trong Con Hẻm Nhỏ

Lang thang trong thành phố như một bóng ma. Số phận của những đứa trẻ cơ nhỡ sẽ ra sao...


Nhận xét về Thằng Nhóc Trong Con Hẻm Nhỏ

Số ký tự: 0