Thân Phận Thật Sự
Tôi - một nữ sinh cấp ba kiêm Tarot Reader và một cuộc sống bình lặng. Chỉ một ngày hôm ấy thôi, cuộc đời của tôi hoàn toàn xoay chuyển. Bị theo dõi rồi gặp tai nạn, tôi đã trở về cái ngày mà mình được sinh ra, đồng thời biết được kế hoạch mất mười tám năm chuẩn bị.

Nhận xét về Thân Phận Thật Sự

Số ký tự: 0