Chương 97: Kẻ theo dõi bước ra từ nhà vệ sinh (H nhẹ)

Thám Tử Thần Chết Hùng Phan 2598 từ 13:52 30/08/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Tác giả bị tuột cảm hứng H khi đang viết chap này giữa chừng :D
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Thám Tử Thần Chết

Số ký tự: 0