Thâm Cung Như Mộng

<< Thâm cung như mộng >>

Khi mà nàng tưởng rằng mình đã lựa chọn đúng, có tất cả trong tay, từ người cha thương yêu mình, đến phu quân thật lòng yêu thương, quyền lực, tiền tài, địa vị, nhưng hoá ra, tất cả chỉ là sự lừa dối, là giấc mơ từ từ quấn lấy nàng. 

Nếu, có thể lựa chọn lại, nàng sẽ không để bản thân chìm vào giấc mộng huyễn hoặc đó một lần nào nữa.


Nhận xét về Thâm Cung Như Mộng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ