Thạch Sanh Diễn Nghĩa

"Loạn sứ quân tạo ra thảm cảnh.

Mười hai phe tranh đánh lẫn nhau.

Sứ quân tên họ như sau:

Lý Khuê, Bạch Hổ, Đằng Châu chiếm thành.


Đất Thái Bình Nguyễn Khoan hùng cứ.

Đỗ Cảnh Thạc, Xương Xí, Nguyễn Siêu.

Lã Đường, Kiều Thuận tiếp theo.

Rồi Ngô Nhật Khánh lại gieo kinh hoàng.

Kiều Công Hãn giành dân với Tiệp.

Loạn sứ quân chém giết lẫn nhau.

Chiến tranh mãi đến năm sau.

Cuối cùng Bộ Lĩnh tóm thâu nước nhà."

Thạch Sanh - Phiên bản Loạn 12 sứ quân.


Tên khác: Đại Cồ Việt nhất thống chí, Dẹp Loạn Mười Hai Sứ Quân diễn chí.


Thể Loại: Huyền Sử. (Là thể  loại truyện truyền thuyết có tính chất huyền hoặc, hoang đường. Nội dung có liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử.  Ví dụ như các câu chuyện chép trong sách Việt Điện U Linh tập, Lĩnh Nam Chích Quái về Lạc Long Quân diệt ngư tinh, Thánh Gióng...)

Đại Cồ Việt nhất thống chí, hay Thạch Sanh diễn nghĩa.


Là sự kết hợp giữa truyện cổ tích Thạch Sanh cùng lịch sử Việt Nam thời Ngô, Đinh. (918 - 969)


Nếu độc giả chưa từng đọc qua tác phẩm diễn nghĩa nào. Xin đừng bấm đọc bộ truyện này.

Nhận xét về Thạch Sanh Diễn Nghĩa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ