Tất Cả Chỉ Là Tình Cờ

                       Là anh tình cờ đến, em tình cờ đi. Chúng ta lướt qua nhau.


     

   Như cơn gió mùa xuân dưới cơn mưa tuyết năm ấy, hoa lê nở thật nhiều, khắp trời chỉ có mùi thương nhớ. Hoa cỏ đâm chồi nhưng anh không trở lại, dù là nhìn em một cái.

     

       Em biết anh có nhiều điều phải làm, với em có quá nhiều điều không thể nói.


      Em cũng biết, đã lướt qua sẽ không bao giờ trở lại.....

Nhận xét về Tất Cả Chỉ Là Tình Cờ

Số ký tự: 0