Chương 16: Bị quỷ gạt

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

(1)Trong nhân tướng học, mắt tứ bạch có phần tròng trắng lấn át hơn hẳn tròng đen. Người mang dáng mắt này có đầu óc nhưng xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu.(2)Lông mày dáng cụp, xếch. Người sở hữu lông mày này thường tâm can bất chính, thâm hiểm khó lường.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tập Sự Trừ Tà

Số ký tự: 0