Chương 18: Xâm Nhập Liêu Quốc

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Xin lỗi mọi người vì tuần trước không có đăng truyện được do vấn đề là mình quên mất tiêu :)
May quá tuần này vẫn còn đăng được, chắc sau phải cài đặt ngày giờ trước mất :(
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tân Nương Của Quỷ

Số ký tự: 0