Tam Hoàng Tử Giới ( Ác Thần, Tà Thần, lord vamprie )
Agrust hiện thân của thần sáng tạo, người từng gây ra hỗn loạn cho các vũ trụ.

Vesma anh trai của Agrust,hắn hiện thân cho thần hủy diệt, kẻ mà không ai muốn dụng vào.

Do bất hòa hai người đã đánh nhau gây ra đại họa,mọi thứ đều bị hủy diệt.

Sau khi đánh bại anh trai mình Agrust đã hy sinh bản thân mình để tái tạo mọi thứ, cậu đã được hồi sinh tại một hành tinh lạ. Câu truyện bắt đầu như thế, đây là phần đầu sẽ nói về Agrust

Nhận xét về Tam Hoàng Tử Giới ( Ác Thần, Tà Thần, lord vamprie )

Số ký tự: 0