Tâm Địa Đế Vương
"Chốn cung cấm ẩn chứa vô vàn âm mưu thâm hiểm. Ta không biết bản thân sẽ sống thêm được bao lâu. Nhưng nếu chỉ có thể sống đến ngày mai, hôm nay ta nhất định sẽ làm rạng danh mẫu quốc. Nhất định sẽ trở thành kẻ được người đời ca tụng thiên thu!"

Nhận xét về Tâm Địa Đế Vương

Số ký tự: 0