Tam Cảnh Khúc 1: Hồi Ức 10 Năm

Đời người có bao lần 10 năm...?

Có người dùng 10 năm để đợi chờ một cái ngảnh đầu

Có người dùng 10 năm để ôm trọn một mối tình đầu ngây dại

Có người thì lại dùng 10 năm ra sức tìm kiếm một bóng hình tưởng chừng không còn tồn tại

Có người dùng 10 năm để nổ lực hoàn thành tâm nguyện của một người...

Tất cả họ đều dùng 10 năm để đánh đổi,kết cục ra sao, liệu họ có thành công?

"Trong chuyện tình cảm gặp nhau là do duyên phận.

Duyên còn người còn,duyên mất... người cũng rời đi.

Từ đầu đến cuối đây... đã là... số mệnh."


Nhận xét về Tam Cảnh Khúc 1: Hồi Ức 10 Năm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ