Chương 382: Truyện Đã Hết, Nhưng Chuyện Vẫn Còn Chưa Kết Thúc Đâu!

Tác phẩm đang dự thi #9999

Bạn cần 10,860 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 7,602

Đọc chương này bằng 30

Đọc chương này bằng 30

Truyện kết thế này, thật sự vẫn chưa thể hiện được trọn vẹn nội dung theo ý của tác giả. Nhưng thôi, số chương đã quá nhiều rồi, tạm ngừng ở đây vậy.
Truyện đã hết, nhưng chuyện vẫn còn chưa kết thúc đâu!
Tác giả đang viết tiếp phần 2, những gút mắc còn tồn đọng ở phần này sẽ được giải đáp rõ ràng và đầy đủ hơn hở phần 2, và thêm chút đường ngọt để bù đắp cho nam chính.
Trong khi chờ đợi phần 2 của truyện này, các bạn có thể đọc truyện "Năm ấy mây khói cài bọt sóng" từ chương 146 về Thế Kiếp chuyển sinh thư để biết sơ bộ về cuộc đời và thân thế của Bình Nguyên nhé!
https://enovel.vn/nam-ay-may-khoi-cai-bot-song.14447/
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tài Xế Riêng Đa Năng Có Quá Nhiều Bí Mật

Số ký tự: 0