Chương 378: Tao Cần Quái Gì Phải Làm Đàn Em Của Thằng Nào?

Tác phẩm đang dự thi #23

Bạn cần 10,860 để mở khóa tất cả chương

Mở khóa truyện ngay chỉ với 7,602

Đọc chương này bằng 30

Đọc chương này bằng 30

Hoàn cảnh tình huống trong truyện là do tác giả tưởng tượng ra, có thể không giống với thực tế, vui lòng đừng đối chiếu với thực tế.

(1) Câu thơ trích từ bài “Độ Lương Phúc tiểu giang” của Lê Quý Đôn.
Tiểu giang hoành nhập Nguyệt giang lưu
Nhất loát mao am cổ độ đầu
Thiên khoát vân bình thu sắc động
Đường đường Tam Đảo nhãn tiền thu

(2) Hai câu thơ trích từ bài Trú Hoà Lạc của Lê Quý Đôn:
Dao dao chỉ viễn thôn
Xuất hiểm đắc bình nguyên
Dịch đạo đa mao ốc
Nhân gia bán trúc phiên
Sơ lâm hoàn quyện điểu
Tiễu bích há hàn viên
Bưu đệ niên niên khổ
Dân tình bất nhẫn ngôn
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Tài Xế Riêng Đa Năng Có Quá Nhiều Bí Mật

Số ký tự: 0