Tại Dị Giới Triệu Hoán Nhân

Tác phẩm đầu tay, có thế có sạn ace có hứng thì vào phân tích và đóng góp ý kiến để mình có thêm tự tin theo đuổi đam mê tiểu thuyết. 

Như tên, truyên nói về 1 main xuyên việt tới dị giới sử dụng hệ thống lập thế lực.

Map 1 Đại Minh đại lục

-Tây lĩnh vực: trường phái tu luyện gồm có huyết sư (lấy huyết tu luyện); hồn sư (lấy hồn tu luyện); pháp sư (trận pháp tu luyện)

-Đông thiên quốc: trườnc phái tu luyện gồm có khí sư (lấy khí tu luyện); đan sư (luyện đan); thể sư (luyện cơ thể); phù sư (luyện phù)

Và các trường phái liên quan đến vũ khí khí như kiếm sư, đao sư....

Hệ thống cấp độ:

-cấp đồ, cấp tông, cấp địa, cấp thiên. (Mỗi một cấp chia làm cửu trọng tức 9 tầng)

Nhận xét về Tại Dị Giới Triệu Hoán Nhân

Số ký tự: 0