Ta Ở Mạt Thế Làm Phủ Xanha

Sau một trận ốm, Vệ Tây Ngạn biết được bản thân chỉ là hòn đá kê chân trong một cuốn kịch bản nát. Mà thế giới này, một tháng sau sẽ nghênh đón mạt thế.

Trăng máu lên cao, động thực vật bị biến dị. Con người phải đấu tranh để sinh tồn. Vệ Tây Ngạn có được năng lực mạnh mẽ, nhưng kết cục lại bị một kẻ vong ân phụ nghĩa phản bội, chết không nhắm mắt.

Đối với điều này, Vệ Tây Ngạn bày tỏ: "Vệ Tây Ngạn bạch ngọt trong kịch bản kia sao có thể là tui! Không thể nào là tui được!"

Để chứng minh điều này, Vệ Tây Ngạn đã quay xe, đi trên con đường cường giả không lối về. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một hòn đá lót đường. Thiếu cậu chắc kịch bản cũng không sao đâu... ha?

oOo

1×1, HE, chủ thụ, tình hữu độc chung, song khiết.

Couple: Tạ Tinh Lan × Vệ Tây Ngạn
Nhận xét về Ta Ở Mạt Thế Làm Phủ Xanha

Số ký tự: 0