Ta Đi Bốn Phương Kết Bạn

Tôi Trần Bình Nhật xuyên không rồi, vừa mở mắt ra đã thấy mình sắp trở thành bữa ăn của goblin. Người người xuyên không thì trở thành đỉnh cao nhân sinh, còn tôi vừa xuyên không đã bị ăn ở đây rồi sao?Vừa xuất hiện đã kết thúc rồi sao?

Tôi không can tâm "Hệ thống khốn kiếp còn không mau xuất hiện là tôi chết thật đó"

[Túc chủ vừa gọi ta, hệ thống kéo điểm thù hận mạnh nhất tam giới.]

Nhận xét về Ta Đi Bốn Phương Kết Bạn

Số ký tự: 0