Ta Bị Hoàng Đế Từ Hôn Rồi

Tên xú hoàng đế đó đắc ý vì cuối cùng cũng từ hôn được với ta, nhưng hắn không biết, mọi chuyện đều do một tay Lăng Phi Phi ta dàn xếp cả.


Có điên mới vào cung làm phi, ngày ngày tranh sủng!!!!!


Có cơ ngơi của Lăng gia ta nhất định sống cuộc đời của con sâu gạo hết kiếp này...

Nhận xét về Ta Bị Hoàng Đế Từ Hôn Rồi

Số ký tự: 0