Chương 9

- Có cách nào để con không có những cái suy nghĩ đen tối kia không ba?

Ẩn quảng cáo


- Con sẽ phải kí một hiệp ước với một con quỷ!

Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Sức Mạnh Mang Tên: Trí Tưởng Tượng

Số ký tự: 0