Sức Mạnh Mang Tên: Trí Tưởng Tượng
Lưu Hạ Tố là một nhà tiểu thuyết học, cô luôn sáng tác ra những bộ truyện, tiểu thuyết nhờ vào trí tưởng tượng. Trong khi cuốn tiểu thuyết " Sức mạnh mang tên : Trí tưởng tượng " chưa được hoàn thành, Lưu Hạ Tố đã bị cuốn vào trong bộ truyện. Cốt truyện luôn được Hạ Tố thay đổi nhờ trí tưởng tượng của mình. Và không ít những điều li kì diễn ra.

Nhận xét về Sức Mạnh Mang Tên: Trí Tưởng Tượng

Số ký tự: 0