Sống Lại Làm Kim Chủ Bao Nuôi Máy Bay Bà Già

Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, chủ công, giới giải trí, ngọt ngào, lành mạnh, niên hạ - kim chủ công x niên thượng - minh tinh thụ, HE


Tác giả: Mạn Tử Đằng.


Văn án:

 

Vì tuổi trẻ ăn chơi sa đọa, mới được ba lăm, Doãn Phụng đã phải chầu trời.

 

Nhưng do hắn tạo nghiệp nhiều quá, mà cả thiên đàng lẫn địa ngục đều đang quá tải, nên ra quyết định trả hắn về trần gian, cho sống lại kiếp này.

 

Thế là Doãn Phụng được quay trở về thời hắn còn chưa biết mùi drama là gì – năm 10 tuổi.

 

Từ đây, hắn chuyên tâm sửa mình, văn ôn võ luyện, bồi dưỡng sức khỏe, kiếm thật nhiều tiền để đúc nhà vàng, nay mai rước vợ yêu Hứa Lệnh An về.

 

Không ngờ, vừa mở mắt sống lại đã gặp ngay người đó.

 

Chỉ có điều giờ… bắc ghế đẩu cũng chưa hôn nổi má người ta.   

 

Móa!

 

Giờ thêm một mục tiêu nữa: tăng chiều cao cấp tốc!

Nhận xét về Sống Lại Làm Kim Chủ Bao Nuôi Máy Bay Bà Già

Số ký tự: 0