Chương 23: Tập 5.4. Thực sự đối mặt

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Thuộc Chương 5. XUẤT PHÁT - Tập 5.4. Thực sự đối mặt
*Lerna Slange: ‘lɜrnə slæŋə - Lơn-na X-lang-ng(ờ)
*KOL: Key opinion leader, những người có tiếng nói, có ‘số má’ trong cộng đồng
*Thước trắc tinh: Dụng cụ thiên văn cổ đại, mô hình vũ trụ thu nhỏ dùng để tính toán vị trí các thiên thể
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Song Giới - Đi Tìm Em Gái Giữa Thế Giới Đàn Ông

Số ký tự: 0