Sơn Tặc Du Ký

Đây là câu chuyện về chuyến hành trình trải nghiệm nhân tình thế thái dưới danh nghĩa cứu người của một đám sơn tặc ở núi Ngưu.

Lưu ý: truyện có nhiều cp, ai dị ứng đam mỹ thỉnh quay ra. 

Nhận xét về Sơn Tặc Du Ký

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ