Sẽ Không Buông Tay Người Thêm Lần Nào Nữa

Thần, lần này ta lại không giữ được ngươi sao... Xin lỗi nhé... Xin lỗi...

Nếu cho ta làm lại... ta nhất định.... nhất định...

Hai thân người nằm dưới nền đất lạnh toát, thân thể một màu máu đỏ tươi, xung quanh họ cũng chất chồng những thi thể. Cuộc đời của họ đã quá mệt mỏi rồi. Đôi mắt dần mờ đi, trong tâm ta vẫn luôn nguyện cầu với thần, nếu người có tồn tại, xin người đáp ứng với mong ước của ta, đứa con của thần được đáp ứng một cách nhiệm màu. 

Phượng An - quay về lúc 5 tuổi, cậu sẽ thay đổi cuộc đời mình, thay đổi kết cục bi thảm kia, sẽ nắm chắc lấy tay anh ấy. 

Dù kiếp nào, ta vẫn luôn muốn nắm lấy tay người mà đi...

Nhận xét về Sẽ Không Buông Tay Người Thêm Lần Nào Nữa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ