Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hài hước, xuyên thư, sinh tử văn, HE, chủ thụ, giới giải trí..

Chu Cẩn Du đọc một cuốn truyện đam mỹ đang hot tên <<Tổng Tài Phải Lòng Tôi>> do thằng bạn thân rủ đọc vì nam pháo hôi trong truyện có cùng tên với Chu Cẩn Du, mấy khi có gì đó khá hay để giải trí cậu thức nguyên một đêm để đọc truyện đến lúc ngủ quên từ hồi nào không hay tới khi tỉnh lại, cậu đã ở một nơi xa lạ.

Nhận xét về Sau Khi Xuyên Thư Tôi Thành Cục Cưng Của Lão Đại Hào Môn

Số ký tự: 0