Sau Khi Người Phụ Nữ Yêu Tôi Chết
Ngày mà Hướng Vũ Cầm hấp hối, khi đó Phương Dực vẫn còn “bận rộn” với người khác chưa một lần về thăm cô. Ngày mà Hướng Vũ Cầm mất, bên cạnh cô ngoại trừ Tần Lữ thì không còn ai nữa. 

Khi đó, thế giới trong lòng của Hướng Vũ Cầm đối với Phương Dực đã tan vỡ. 

Khi đó, Tần Lữ đối với thế giới của mình là Hướng Vũ Cầm cũng sụp đổ. 


Chúng ta luôn nhìn về người mình yêu, chưa từng nhìn lại người yêu mình. Phải chăng sự cố chấp của Phương Dực quá lớn, tình yêu của Hướng Vũ Cầm chưa đủ sâu nặng, chờ đợi của Tần Lữ không thể lay chuyển được người mình luôn gọi là “bà chủ” hay sao…


***

Chuyện có hai phần.

Phần 1: Giá phải trả của Phương Dực sau khi người yêu hắn ra đi.

Phần 2: Trùng sinh.

Nhận xét về Sau Khi Người Phụ Nữ Yêu Tôi Chết

Số ký tự: 0