Sát Thủ Và Hoa Hồng Đen

- Lylian và kế hoạch trả thù gia đình.

- Cái chết của những người cô yêu quý.

- Kết cục bất ngờ của Lylian.

Nhận xét về Sát Thủ Và Hoa Hồng Đen

Số ký tự: 0