Chương 21

[18+] Bán Thân Cho Quỷ Lucasta 974 từ 19:41 30/10/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Do thiết lập 1 năm trong thế giới ác ma bằng một tháng ở thế giới thực nên mình sửa thông tin của chương 19 một chút nha

Một chương chỉ có màu hường phấn thế này có khiến mọi người nhàm chán không?

Nhận xét về [18+] Bán Thân Cho Quỷ

Số ký tự: 0