Ràng Buộc Không Lối Thoát

Kinh thành nổi tiếng hai vị thiếu gia học rộng tài cao, hai kẻ sống dưới mái nhà nhưng lại không muốn nhìn mặt nhau, bản thân đều tự giấu trong mình một bí mật riêng. Cho đến khi chức Trang Nguyên rơi vào tay y, nhưng đổi lại chính là sự ràng buộc hoang đường giữa thể xác và linh hồn của cả hai. Trạng nguyên gia đương thời không ngờ có một ngày hàng đêm bản thân phải nằm dưới thân kẻ mình ghét nhất. Bị tình yêu vặn vẹo của hắn trói buộc, điên rồi.

Nhận xét về Ràng Buộc Không Lối Thoát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ