Rải Tiền Cho Phu Nhân Đi

Kết hôn chỉ là sự ép buộc của gia đình, hai con người kết hôn không có tình yêu. Người thì yêu người kia còn người kia thì không, nhưng họ vẫn sống chung bình thường và tạo ra luật lệ đó là không được xen vào đời sống riêng tư của người khác.

Nhưng lâu ngày rồi cũng thấm thôi bởi vì tình cảm người đó dành cho người kia lại rộng bao la.

Nhận xét về Rải Tiền Cho Phu Nhân Đi

Số ký tự: 0