Chương 24: Xin phấn

Quyết Không Tỏ Tình Đại Bông 1047 từ 11:07 21/05/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Thật ra mãi không chịu đăng chương này bởi tình tiết trùng lặp với truyện kia quá. Lúc viết 101 không định đăng truyện này xong cuối cùng vẫn đăng, đọc cảm thấy hệ tư duy nam chính vẫn giống nhau nhưng Đăng này ngày xưa mình hướng đến sự mưu mô nhiều hơn :v Mong là đọc khum bị cấn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Quyết Không Tỏ Tình

Số ký tự: 0