Quyết Không Tỏ Tình

“Người ta thường sẽ không trân trọng những thứ mà bản thân đạt được quá dễ dàng.”

Nhận xét về Quyết Không Tỏ Tình

Số ký tự: 0