Quỷ Sự
Tương Thanh sau khi gặp đại nạn không chết thì đôi mắt âm dương của cậu được mở ra. Đồng thời cậu cũng được ông của cậu truyền dạy cho pháp thuật trừ ma diệt quỷ. Cậu rời vùng núi để lên Thành phố học, ở đây cậu đã gặp Hàn Khiêm, đại thiếu gia của Hàn thị. Hắn có dương khí mạnh, có thể chạm vào và tổn hại đến ma quỷ. Liệu cuộc gặp gỡ sẽ dẫn đến những câu chuyện li kì ra sao đây...
"Tất cả mọi người luôn cảm thấy ma quỷ đáng sợ và muốn tiêu diệt chúng nhưng họ đã quên một điều rằng ma quỷ cũng từng là một con người."

Nhận xét về Quỷ Sự

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ