Quên Anh Là Điều...em Không Thể!
Quên anh là điều...em không thể!Tác giả: Wind (Tên khác của Wind : Hạnh Trang) Rating: ai cũng được cơ mà bạn nào "bé ngoan Bác Hồ" tư tưởng quá mức trong sáng thì không nên đọc truyện này còn lại thì ai thích cứ việc xoã đê
Face của mình cho những bạn nào cần ạ : https://www.facebook.com/lam.yet.18
(Nếu không bấm vào link được thì các bạn search: Hạnh Trang , làm việc tại Nemo Perfume nhé )

Nhận xét về Quên Anh Là Điều...em Không Thể!

Số ký tự: 0