Quân Vãn Hoa

Tên truyện: Quân Vãn Hoa

Nhân vật chính: Vãn Vũ Lâm - Quân Cố

Ma giới và Yêu giới mấy trăm năm nay sống hoà bình, nhưng vì phong ấn yếu đi nên "hắn" đã thoát ra.

Thiên Đình đã cử một người xuống nhân gian ngăn hắn lại.

Cuối cùng thì người không còn, thứ ở lại chỉ là cảnh.

Nhận xét về Quân Vãn Hoa

Số ký tự: 0