Quả Tim Nhỏ Của Thẩm Tiên Sinh

Giang Ý Mạn là một cô gái đáng thương, thuở ấy, cô ngây thơ bị người chị tính kế hãm hại, cho cô ngủ cùng một nam nhân xa lạ, rồi lại bắt giam cô gần mười tháng trời, cướp đi hai đứa con bé nhỏ vừa mới chào đời của cô. Chị ta còn muốn giết cô để diệt khẩu, nhưng thật không may lại để cho cô có cơ hội sống sót. Lần này trở về, cô nhất định sẽ bắt chị ta trả giá đến cùng...

Nhận xét về Quả Tim Nhỏ Của Thẩm Tiên Sinh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ