Pokemon Chi Kì Diệu Thế Giới

Thể loại: Đồng nhân, Đam mỹ, Chủ thụ, Xuyên không, 1VS1.

Bối cảnh truyện được lấy ý tưởng từ bộ phim Pokemon nổi tiếng. Các kiến thức liên quan cũng được tác giả đề cập đến, tuy nhiên vẫn có một số là do tác giả tự thiết lập.

Văn án:

Nội dung chính của cậu chuyện kể về quá trình xuyên không đến thế giới Pokemon của Shion.

Tại đây cậu đã gặp được nhiều điều thú vị, có những trải nghiệm mới lạ cùng với các Pokemon của mình.

Và còn gặp được người nào đó...

Thông minh bình tĩnh cơ trí thụ x Phúc hắc kì bí thần trộm công.Nhận xét về Pokemon Chi Kì Diệu Thế Giới

Số ký tự: 0